POP UP STORE

מדיניות פרטיות

פופ-אפ סטור מייחסת חשיבות גבוהה לפרטיותך, ולכן על מנת להגן על הפרטיות של לקוחותיה, פופ-אפ סטור מספקת מידע לגבי מדיניות הגנת פרטיות של החברה ולקוחותיה.

 

כל מידע הנמסר לצורך ביצוע העסקה באתר החברה או לכל מטרה אחרת, הנהלת אתר פופ-אפ סטור עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, ודיוור המתלווה אליה.

מידע זה אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון חברות האשראי, חברת שליחויות).

פופ-אפ סטור תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולצורכי דיוור שיווקי ככל שהסכמתך ניתנה לזו באתר. פופ-אפ סטור לא תעביר את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר למעט גופים כגון חברת שליחויות, ו/או חברת אשראי לצורכי השלמה של פרטי העסקה.

פופ-אפ סטור מתחייבת כי לא תעשה שום שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע חיוב העסקה שאושרה על ידי הלקוחה, ולא תעביר אותם לכל גורם נוסף שאינו לצורך הוצאה לפועל את ההזמנה שבוצעה.

פופ-אפ סטור אינה שומרת את מספרי האשראי המוזנים באתר, ועובדת בכפוף לחברת סליקה העובדת תחת תנאי וחוקי אשראי.

בעת מסירת פרטים אישיים באתר פופ אפ סטור המטרה היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוחותיה בצורה הטובה והיעילה ביותר.

פופ-אפ סטור רשאית לבצע שינויים ו/או לשכתב מדיניות הפרטיות ללא הודעה מוקדמת ללקוחותיה.

 הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלות כדי לשמור עליה. באופן זה פופ-אפ סטור אינה שומרת, מעבדת או משדרת נתוני כרטיסי אשראי במערכותיה אלא מסתמכת בעניין זה על טרנזילה + ויזה כאל בע”מ אשר הנו ספק שירותי סליקה מקצועי וחיצוני המאושר כעומד בתקן PCI level 1.

יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר את מאשרת לפופ אפ סטור ו/או למי מטעמה לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק. 

 למעט אם תודיעי לנו אחרת, הנך מאשרת לפופ אפ סטור ו/או למי מטעמה לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, מוצרים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או במשלוח מסרונים ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה. מובהר כי תהיי רשאית להודיע לפופ אפ סטור בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת. 

המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים תוך שימוש ב- Firewall של CISCO וגישה של IP מוגדרים ל- FTP. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן לפופ אפ סטור ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת פופ אפ סטור. 

פופ אפ סטור ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפופ אפ סטור לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין לפופ אפ סטור שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים לפופ אפ סטור שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.

  במידה ואינך מעוניין/ת בקבלת מידע פרסומי מאת פופ-אפ סטור, בכל מייל ישנה אפשרות להסרת כתובת האימייל שלך מהמאגר של החברה. 

מדיניות פרטיות, השארת פרטים באתר וביצוע רכישה:

רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.

פופ-אפ סטור מתחייבת שלא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, פופ-אפ סטור לא יוכלו להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם.

במקרה שהמוצרים יוחזרו לפופ-אפ סטור עקב פרטים שגויים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תתבצע בדיקה ואישור של כרטיס האשראי ע”י פופ אפ סטור, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמינה על אישור העסקה.

פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במערכות פופ-אפ סטור יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במידה ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תוכל למסור אמצעי תשלום אחר לסיום והשלמת ההזמנה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי פופ-אפ סטור, למועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.

עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, פופ-אפ סטור לא תהא מחויבת במכירת המוצר ללקוחה, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת.

האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה, ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

זיכוי אשראי תלוי ומשתנה בחברות האשראי, לכן לא ניתן יהיה להתחייב לזמן זיכוי האשראי. בנוסף, ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, פופ-אפ סטור תהא רשאית להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן על ידה. במידה והמזמינה תסכים להצעה זו ותבחר פריט חלופי, פרטי ההזמנה החדשה יעודכנו בהתאם ע”י פופ אפ סטור.

במידה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, העסקה תבוטל ע”י פופ-אפ סטור ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לפופ-אפ סטור על ידי המזמינה.

המזמינה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח/ה יישמר במערכות

פופ-אפ סטור כיעד המבוקש של הלקוח/ה.

כל לקוח/ה רשאית להזמין באתר פופאפ סטור על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הלקוח/ה הינו/ה כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

במידה והלקוח/ה הינו/ה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כמו שקיבל/ה את אישור האפוטרופוס.

הלקוח/ה הינה בעל/ת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יודגש כי פופ-אפ סטור זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים.

אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של האתר.

אם קיים חוב כספים לפופ-אפ סטור או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה/הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה/לקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה, ו/או אינה מכבדת את החיוב, ו/או שהמוצר המבוקש אינו במלאי פופ-אפ סטור , הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או בשיחה טלפונית לשם השלמת העסקה או ביטולה.

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות